Verzekering op de markt tegen medische fouten

ROTTERDAM, 9 nov. Patienten kunnen zich verzekeren tegen de gevolgen van medische fouten in ziekenhuizen. Het assurantiebedrijf Lugt Sobbe en Co in Amsterdam heeft het initiatief genomen voor een dergelijke verzekering. De Britse verzekeraar Lloyd's in Londen dekt de polis volledig.

De nieuwe zogeheten 'Patienten risico polis' kost per ligdag in een ziekenhuis minimaal vier gulden. De polis keert minimaal 25.000 gulden uit bij overlijden van een verzekerde en 50.000 gulden bij blijvende invaliditeit. Men kan zich ook extra hoog verzekeren tot maximaal 250.000 gulden bij overlijden en 500.000 gulden bij blijvende invaliditeit. De hoogte van de uitgekeerde bedragen daalt overigens naarmate de leeftijd van de verzekerde stijgt.

De kern van de verzekering is dat de schuldvraag wordt ontweken. Op dit moment moeten patienten die een medicus aansprakelijk willen stellen voor een fout, vaak lang procederen. Een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen reageert 'gematigd positief' op de polis. 'Het is altijd erg lastig te bewijzen wie er schuld heeft bij een foutieve medische ingreep. Nu zijn patienten die er wat vanaf weten en die een goede jurist kunnen betalen beter af dan hun lotgenoten die dit niet kunnen. Deze verzekering kan dit verschil opheffen.' Patienten hoeven niet meer in de slag met de medische behandelaars maar misschien wel met de verzekeraar, denkt de VNZ: 'De verzekeraar zal wel willen dat de patient aantoont dat de letselschade is veroorzaakt door medisch handelen. Maar dat moet de praktijk uitwijzen.' Een voorstel tot een zogeheten 'patientenletselverzekering' is in oktober besproken in de Nationale Raad voor de Volksgezondheid, een adviesorgaan van de minister van WVC.

Ook P. C. de Klerk, juridisch medewerker van de Consumentenbond, noemt de nieuwe polis een 'goed initiatief'. 'Maar wij zijn eigenlijk voorstander van een andere manier van verzekeren die voor iedereen zou moeten gelden en die niet afhankelijk is van vrijwilligheid.' Volgens De Klerk stranden veel zaken van patienten tegen medische behandelaars 'op problemen in de bewijslast'. Een algemene verzekering via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) heeft de voorkeur van de Consumentenbond. 'De premies zouden doorberekend kunnen worden in de tarieven van de specialisten en ziekenhuizen', aldus De Klerk.

J. van der Wilk van de Vereniging landelijk patienten/ consumenten platform heeft van het initiatief nog geen kennis genomen. Wel zegt hij voorstander te zijn van een algemene verzekering tegen risico's in de gezondheidszorg.