Vergunning Shell Pernis vernietigd

ROTTERDAM, 9 nov. Twee vergunningen voor de raffinaderij van Shell in Pernis (SNR) zijn door de Raad van State vernietigd. De ene, uit 1983, heeft betrekking op de uitstoot van zwaveldioxide (SO2). De andere, uit 1985, werd verleend toen de installaties op de raffinaderij werden uitgebreid. De vernietiging is al sinds 19 oktober een feit maar het nieuws werd pas gisteren door de stichting Natuur en Milieu naar buiten gebracht.

Volgens een woordvoerder van Shell hoeft de fabriek niet te worden stilgelegd. Shell voert overleg met de provincie Zuid-Holland. Natuur en Milieu heeft de provincie Zuid-Holland gevraagd zo snel mogelijk een einde te maken aan wat zij 'deze illegale toestand' noemt.

De luchtverontreinigingsvergunning uit 1983 is vernietigd omdat deze geen vermindering voorschreef voor de totale uitstoot van zwaveldioxyde, stikstofoxyden en stof. Shell stelt echter dat de in 1981 aangevraagde vergunning inmiddels al is achterhaald. De uitstoot van zwavel is sinds die tijd aanzienlijk teruggebracht.

De bezwaren van de Raad van State tegen de vergunning uit 1985 zijn gericht tegen het feit dat die op een onderdeel is afgegeven, de nieuwe Hycon-installatie van de raffinaderij, terwijl de vergunning voor de gehele raffinaderij had moeten gelden.

Gevolg van de vernietiging is dat Hycon in principe 'illegaal' draait. Het overleg met de provincie zou volgens Shell moeten uitdraaien op een gedoogsituatie, aldus een woordvoerder van Shell. Het merkwaardige feit doet zich echter voor dat de Hycon-installatie waarin laagwaardige restprodukten zoals stookolie en asfalt worden omgezet in hoogwaardige als benzines reeds enige maanden stil ligt. De Hycon, kosten 2,5 miljard gulden, heeft last van wat het bedrijf beschouwt als 'kinderziekten'. Hycon werd bijna twee jaar geleden in gebruik genomen.