Verduistering ontdekt bij de Marine

AMSTERDAM, 9 nov. Bij het logistiek centrum van de Koninklijke Marine in Den Helder zijn 22 mensen aangehouden op verdenking van diefstal. Onder de verdachten zijn negen beroepsmilitairen.

Uit een door de Koninklijke Marechaussee ingesteld onderzoek is gebleken dat vanaf 1987 een groot aantal personeelsleden, werkzaam in de magazijnen, gereedschap heeft gestolen. De schade bedraagt 'enkele tienduizendenguldens'. Bij huis zoekingen is een klein gedeelte van de goederenteruggevonden. De rest is mogelijk verkocht.

Het onderzoek is ingesteld op verzoek van een marine-commandant die de diefstallen in augustus op het spoor kwam. Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee gaat het om 'relatief kleine diefstalletjes van huis-tuin- en keukengereedschappen en niet om geavanceerde apparatuur'. Hij toont zich terughoudend in het verstrekken van meer gegevens aangezien het onderzoek naar verwachting pas eind november zal zijn afgerond. De Koninklijke Marechaussee sluit meer arrestaties niet uit. 'Maar nu de zaak in de openbaarheid is gekomen, zal de gestolen waar wel gedumpt worden. Dan stijgt de zeespiegel bij Den Helder weer een beetje', aldus de woordvoerder.

Het onderzoek tegen de burgers gebeurt onder toezicht van de officier van justitie in Alkmaar, dat tegen de militaire verdachten onder toezicht van de Zeekrijgsraad in Arnhem. Volgens Luitenant ter Zee Hansen van de Koninklijke Marine zijn de 22 vrijgelaten verdachten inmiddels 'weer gewoon aan het werk'. Over een eventuele schorsing van de verdachten is nog geen beslissing genomen.