Tudjman neemt militair gezag in Kroatie over van federaleleger

BELGRADO, 9 nov. De Kroatische president, Franjo Tudjman, heeft gisteren het bevel in handen genomen van de eigen Kroatische strijdkrachten en heeft de Kroatische regering drastisch gewijzigd.

Het Kroatische parlement heeft gisteren zonder debat ingestemd met een voorstel om Tudjman in plaats van het federale leger het bevel over de territoriale verdediging te geven. Die maatregel wordt gezien als een nieuwe aantasting van het federale gezag door de Kroaten. Eerder hebben de Slovenen al zelf een eigen leger gesticht en het federale leger de zeggenschap over de verdediging van hun republiek ontnomen. In beide Joegoslavische republieken bestaat de vrees dat het leger op bevel van de federale overheid een eind zou kunnen maken aan het onafhankelijke beleid van de democratisch gekozen regeringen in Zagreb en Ljubljana. Volgens de Joegoslavische grondwet ligt de verantwoordelijkheid voor 's lands defensie uitsluitend bij het federale leger, dat direct onder het bevel staat van het staatspresidium. In Belgrado is nog niet op de Kroatische stap gereageerd.

Tudjman heeft gisteren het Kroatische kabinet gewijzigd. Hij ontsloeg vice-premier Mate Babic en op een na alle onderministers, twaalf in getal. Het ontslag van Babic lijkt vooral te maken te hebben met een verschil van mening tussen de vice-premier en de president over het tempo van de privatisering in de economie.

Babic staat bekend als een voorstander van een langzame privatisering en van handhaving van een zekere mate van staatsbemoeienis met de economie. Het conflict is op de spits gedreven door een recent besluit van de regering om een moratorium op de privatisering af te kondigen. Zodoende zou de regering in staat zijn een lijst op te stellen van de bedrijven die moeten worden geprivatiseerd.

In het kader van de kabinetswijziging is minister van buitenlandse zaken Zdravko Mrsic directeur geworden van het bureau voor ontwikkeling en herstructurering, dat de economische hervormingen overziet. Mrsic is een technocraat met uitgebreide internationale ervaring. Ook de overige wijzigingen in de regering worden gezien als een poging van Tudjman om de invloed van nationalisten en conservatieven te beperken en die van hervormingsgezinde technocraten te vergroten. (UPI)