Problemen politie met milieuwetgeving

DEN HAAG, 9 nov. De politie ondervindt vooral op het platteland grote problemen bij het handhaven van de milieuwetgeving. Ambtelijk onvermogen, bestuurlijke willekeur en zelfs persoonlijke belangen van burgemeester en wethouders hinderen de politie bij het uitvoeren van haar taak. Het komt geregeld voor dat milieuwethouders zelf potentiele vervuilers (bijvoorbeeld agrariers) zijn. Dat staat in een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek-en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van justitie, dat binnenkort verschijnt. In het rapport worden poltiemensen aangehaald die zich beklagen over de samenwerking met gemeentebesturen als het gaat om het handhaven van milieuwetten. De politie zou in sommige gevallen omgekocht worden om milieucontroles te voorkomen.