Philips splitst 'zorgendivisie' Componenten

ROTTERDAM, 9 nov. Philips zal de activiteiten op het gebied van halfgeleiders, een produkt dat veel ontwikkelingsgeld eist en onderhevig is aan felle concurrentie, onderbrengen in een nieuwe divisie: de produktdivisie Semiconductors.

Dat heeft het bedrijf vanochtend bekend gemaakt. De halfgeleiders vallen nu nog onder de divisie Componenten. De divisie maakt grote verliezen en is een van Philips' zorgenkinderen.

Ongeveer een derde van het personeel van Componenten, mondiaal 75.000 mensen, zal overgaan naar de nieuwe divisie. Voor Nederland betekent dit dat de fabriek in Nijmegen (3.000 personeelsleden), 80 procent van de fabriek in Stadskanaal (800 personeelsleden), 100 mensen van de Beatrix-fabriek in Eindhoven en een deel van de stafdienst over zullen gaan naar de nieuwe eenheid. Philips gaat ervan uit dat er ontslagen zullen vallen onder de 800 stafleden in Eindhoven die bij de afsplitsing zijn betrokken.

Dipl. Ing. H. W. Hagmeister, nu binnen de oude divisie verantwoordelijk voor halfgeleiders, zal aan het hoofd komen van de nieuwe eenheid. Volgens Philips is voor de afsplitsing gekozen om 'in te kunnen spelen op de snel veranderende omstandigheden in een concurrerende markt'.

Een districtsbestuurder van het CNV reagereerde met gemengde gevoelens op het nieuws. Volgens hem is het positief dat een moeilijke afdeling wordt geisoleerd en apart aandacht kan krijgen. Bovendien wordt het nu eenvoudiger om samenwerkingspartners te zoeken op het gebied van halfgeleiders. Daar staat tegenover dat het ook eenvoudiger wordt de divisie te verkopen, of langzaam af te laten sterven.

In de eerste helft van dit jaar noteerde de divisie Componenten een negatief bedrijfsresultaat van 59 miljoen gulden.