Paus wil gehoorzame Nederlanders

ROME, 9 nov. Bij de afsluiting van het Willibrordjaar in Rome heeft de paus de Nederlandse katholieken opgeroepen tot gehoorzaamheid aan het kerkelijk gezag en eenheid met Rome.

'Gehoorzaamt uw leiders en voegt u naar hen', zei paus Johannes Paulus II, een Bijbelvers (Hebreeen 13: 17) citerend. 'Moge het getuigenis van de lekengelovigen steeds geschieden in onderlinge saamhorigheid en in eenheid met het kerkelijk gezag, naar het voorbeeld van Sint Willibrord, die twee maal naar Rome getrokken is omwille van die eenheid.'

In een andere verwijzing naar Hebreeen 13 waarschuwde hij de Nederlandse katholieken tegen experimenten. 'Laat u niet van de wijs brengen door allerlei vreemde theorieen.'

De paus zei dit, in het Nederlands, in zijn preek tijdens de mis in de Sint Pieter, waarmee de plechtigheden bij het einde van het Willibrordjaar in Rome werden afgesloten. Hij hoopte op een opbloei van het religieuze leven in ons land en zei, paus Paulus VI citerend, 'dat het niet mogelijk is dat een Kerk die zoveel betekend heeft voor het geloof en zovele priesters en religieuzen, zovele missionarissen heeft geschonken, geen nieuwe groei en bloei zou kennen'.

Vlak voor de mis liep de paus, die met een bescheiden applaus werd ontvangen, over de vaandels van de tientallen gilden uit Brabant, Limburg en Gelderland die voor de afsluiting van het Willibrordjaar naar Rome waren gekomen. Slechts de paus, de koning of koningin, en de gildekoning, een erefunctie, hebben het recht over het vaandel te lopen.

De eerste lezing in de mis werd, voor het eerst, in het Fries gehouden. Ongeveer 2.500 Nederlanders waren voor de afsluiting van het Willibrordjaar naar Rome gekomen. Willibrord was de Engelse monnik die in de zevende eeuw het christendom heeft verspreid in het huidige Nederland.

    • Marc Leijendekker