Nieuw plan sanering van Steendijkpolder

MAASSLUIS, 9 nov. De gemeente Maassluis heeft een nieuw plan opgesteld voor de sanering van de ernstig verontreinigde woonwijk Steendijkpolder. De tuinen en het kleinschalig groen worden tot een diepte van 1,30 meter afgegraven. Met de uitvoering van het plan is volgens eerste berekeningen ruim 50 miljoen gulden gemoeid. Het wordt eerst besproken met de provincie Zuid-Holland en daarna voorgelegd aan het ministerie van Vrom. De Steendijkpolder werd in de jaren zestig opgespoten met verontreinigd slib uit de Rotterdamse haven. De verontreiniging bestaat onder meer uit zware metalen en drins, dat zijn bestrijdingsmiddelen in de landbouw.