Nederland heeft bezwaar tegen slottekst EG-top

BRUSSEL, 9 nov. Nederland heeft per brief bezwaar aangetekend tegen een zinsnede in het slotdocument van de Europese topconferentie die twee weken geleden in Rome werd gehouden.

In de brief die de Nederlandse vertegenwoordiger bij de EG in Brussel aan de Italiaanse regering distantieert Nederland zich van de passage waarin wordt gesteld dat 'de taken van de Europese Raad en van de Raad Algemene Zaken (...) aan de nieuwe verantwoordelijkheden worden aangepast'.

Minister Van den Broek vindt dat deze kwestie op de zogeheten intergouvernementele conferentie moet worden besproken die eind dit jaar in Rome over de Europese Politieke Unie zal beginnen.

Nederland is voorstander van meer meerderheidsbesluiten in de Europese ministerraden en vindt dat de passage zoals die nu in 'de conclusies van het voorzitterschap', het document dat gewoonlijk na een Europese top worden gepubliceerd, vooruitloopt op de regelingen die in het kader van de Europese Politieke Unie moeten worden getroffen.

Op de top zelf hebben premier Lubbers en minister Van den Broek daar geen punt van gemaakt omdat ze een dergelijk protest te zwaar aangezet vonden, aldus zegt een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag desgevraagd.

De zinsnede dat in de raad van ministers van buitenlandse zaken vaker met gekwalificeerde meerderheid (in plaats van met unanimiteit) zou moeten worden gestemd een passage die wel in de ontwerptekst voorkomt is totongenoegen van Nederland in de definitieve tekst niet opgenomen.

Berichten in Brussel dat Nederland ook bezwaar zou hebben tegen de wijze waarop tijdens de top bij meerderheid was afgesproken de tweede fase van de Economische en Monetaire Unie op 1 januari 1994 te laten beginnen berusten volgens Buitenlandse Zaken op onjuiste informatie. Juist Nederland was er groot voorstander van dat deze datum werd vastgesteld, aldus een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken.