Mohamed Rasoel

In NRC Handelsblad van 5 november wordt medegedeeld dat professor T. A. van Dijk er vrij zeker van is dat 'De ondergang van Nederland' is geschreven door G. Komrij. Ik heb G. Komrij nooit ontmoet, maar M. Rasoel, bij mij thuis, wel. Rasoel is geen autochtone Nederlander, zoals blijkt uit zijn niet geheel perfect Nederlands en zijn onvolledige kennis van Nederlandse instituties. Mij dunkt dat hij derhalve geenszins G. Komrij is. Overigens is mij onduidelijk waarom iemand, die Rasoel nimmer heeft ontmoet, zich uitlaat over diens identiteit.

Wat het af en toe in de pers besproken motief van Rasoel betreft merk ik op dat dit, naar mijn indruk, de waarschuwing is tegen de onverdraagzaamheid, tegen fundamentalisme. Zijn recente boek heb ik niet ontvangen, de tekst daarvan is me onbekend. Hij heeft kennelijk enige sympathie voor Nederlandse verdraagzaamheid, en wil Nederlanders informeren. Misschien is zakelijke kritiek op zijn boek mogelijk, mij dunkt dat nadenken daarover belangrijker is dan zeuren over zijn identiteit.

    • W. Drees