Marinewerven overleggen over samenwerkingsverband

ROTTERDAM, 9 nov. De marinewerven De Schelde in Vlissingen, RDM in Rotterdam en Van der Giessen-de Noord (GN) in Krimpen aan den IJssel overleggen over vorming van een samenwerkingsverband.

De drie zien door de ontspanning tussen Oost en West hun orderportefeuilles teruglopen. Daarom zoeken ze naar een gezamenlijke oplossing voor de ontstane overcapaciteit en instandhouding van kennis.

De drie werven willen de overheid betrekken bij de samenwerkingsplannen. Zij zou een beleid moeten ontwikkelen waarin plaats is voor onderlinge samenwerking. De ministeries van defensie en economische zaken verschillen van mening over het te voeren industriebeleid voor de marine-nieuwbouw. Defensie is voorstander van concurrentie, terwijl Economische Zaken spreiding van orders over de verschillende werven voorstaat.

Directie-voorzitter ir. D. van Dort van GN zegt dat de werven beter hun krachten kunnen bundelen om kapitaalvernietiging en kennisverlies te voorkomen dan elkaar beconcurreren. Hoewel de werven volgens van Dort niet van plan zijn financiele steun van de overheid te vragen, moet het te voeren industriebeleid wel worden afgestemd op de samenwerkingsplannen.