Liplezer

Een liplezer heeft fysiotherapeut Butler van Tottenham Hotspur voor een schorsing behoed. Butler kreeg tijdens de wedstrijd tegen Leeds een waarschuwing van scheidsrechter Hart wegens obsceen taalgebruik. De tuchtcommissie schakelde een liplezer in die aan de hand van videobeelden verklaarde dat Butler geen onwelvoeglijke taal had gebruikt.