Kosto bepleit rechten voor slachtoffers van verkeer

DEN HAAG, 9 nov. Staatssecretaris Kosto (justitie) vindt het onaanvaardbaar dat de rechten van verkeersslachtoffers achter zouden blijven bij die van bijvoorbeeld vernieling, diefstal, inbraak, mishandeling en verkrachting, wanneer in 1992 het nieuwe Burgerlijk Wetboek van krachtwordt.

Daarin wordt de bescherming van het slachtoffer sterk verbeterd ten opzichte van nu, maar voor verkeersslachtoffers is nog geen wettelijke voorziening getroffen. Dat zal wel moeten gebeuren, al gaat het onvermijdelijk gepaard meteen verhoging van de verzekeringspremie, zo stelde de bewindsman vanochtend op een symposium over Verkeersaansprakelijkheid in Den Haag. Het symposium is belegd onder auspicien van de ANWB.

Komend voorjaar debatteert de Tweede Kamer over een nota van minister Hirsch Ballin (justitie) die hij in april naar de Kamer stuurde. Daarin worden twee oplossingen aangedragen voor het probleem. Er zou een verplichte risicoaansprakelijkheidsverzekering kunnen worden ingevoerd, zoals die nu geldt in landen als Finland, Denemarken, Noorwegen, Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Spanje en Portugal. Een andere mogelijkheid is een zogeheten verkeersverzekering. In beide gevallen gaat het de burger geld kosten, zo verzekerde Kosto vanochtend.

De risico-aansprakelijkheidsverzekering voorziet in een uitkering aan het slachtoffer door de maatschappij van de tegenpartij, ongeacht de schuldvraag. Nu nog moet het slachtoffer de schuld van de tegenpartij bewijzen. Volgens berekeningen van de assuradeuren is dat de duurste mogelijkheid; de autoverzekering zou er drie maal zo duur door kunnen worden.

De verplichte verkeersverzekering is goedkoper en houdt in dat de eigen verzekeringsmaatschappij bij een verkeersongeluk altijd de persoonlijke schade vergoedt.

Naast de lagere kosten heeft deze oplossing volgens deskundigen het voordeel dat het slachtoffer zich verstaat met de eigen maatschappij.

Bovendien behoudt ieder het recht om zelf te bepalen in welke mate hij zich tegen schade verzekert. Ook voorziet deze vorm in een vergoeding aan mensen die brokken maken zonder tegenpartij, zoals automobilisten die tegen een boom rijden.