Kabinet bang voor 'vierdaagse'

DEN HAAG, 9 nov. Het kabinet vreest voor de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven als er op grote schaal tot een vierdaagse werkweek zal worden overgegaan. Dat is de kern van een brief die vrijdag nog door een aantal bewindslieden zal worden vastgesteld. Groen Links-kamerlid Rosenmoller had om een eensluidend kabinetsstandpunt over de vierdaagse werkweek gevraagd.

Sociale partners kunnen uiteraard in vrije onderhandelingen besluiten of ze de vierdaagse in zullen voeren waar dat wel doelmatig is. De vierdaagse is een van de speerpunten van het FNV-cao-beleid voor volgende jaren.

Het kabinet vindt de economische situatie echter te zorgelijk om een dergelijk in de praktijk onomkeerbaar proces in gang te zetten. In ons omringende landen wordt vijf dagen (of soms meer) gewerkt, waarmee korter werken hier schade voor de concurrentiepositie van het bedrijfsleven met zich meebrengt.

Rosenmoller vroeg om een eensluidend kabinetsstandpunt nadat was gebleken dat ministers verschillend tegen de vierdaagse aankeken. Minister Andriessen zag er niets in, terwijl de ministers Kok en Maij er minder afwijzend tegen overstonden. Minister De Vries zat van meet af aan op het nu in de brief gekozen standpunt: waar een vierdaagse mogelijk is (bij voorbeeld in ploegendiensten in de industrie), bestaat daar geen bezwaar tegen.

De vakcentrale FNV heeft weinig waardering voor het standpunt van het kabinet. De stelling dat een vierdaagse werkweek de concurrentiepositie van het bedrijfsleven zou bedreigen, gaat volgens FNV-woordvoerder P. van Tongeren niet op.

'In onze discussienota wordt duidelijk gesteld dat de vierdaagse werkweek moet worden betaald uit de economische groei. Bovendien pleiten we niet voor een verkorting van de bedrijfstijd, maar van de werkweek voor de individuele werknemer. We vermogen dus niet in te zien wat de bedreigingen voor de concurrentiepositie zijn', aldus Van Tongeren.

Het kabinet gaat volgens hem ook voorbij aan de positieve gevolgen van een vierdaagse werkweek. De FNV verwacht dat een flink deel van de circa 400.000 werklozen en de 1 miljoen vrouwen die willen werken aan de slag kan komen als de vierdaagse op grote schaal wordt ingevoerd. Het beroep op de sociale zekerheid zal daardoor afnemen en het draagvlak van de economie vergroten (meer inkomsten uit belastingen en premies).

Uit de brief van het kabinet blijkt weer eens dat er nauwelijks aandacht is voor werkgelegenheidsbeleid. 'Het kabinet richt zich uitsluitend op de arbeidsmarkt, maar rept met geen woord over het scheppen van werkgelegenheid. Als die niet spontaan ontstaat, moet je het proces een handje helpen', aldus Van Tongeren.