Fusieplan scheepswerven wankelt

ROTTERDAM, 9 nov. De fusie tussen de reparatie- en offshorewerf Wilton-Fijenoord Holding (WFH) en de nieuwbouwwerf Verolme Heusden staat op losse schroeven. Het personeel van de Brabantse werf is tegen zolang geen garanties zijn gegeven dat alle nieuwbouwopdrachten ook na overneming door WFH bij hun werf terecht komen.

Bovendien vreest het personeel van Verolme Heusden dat de werf in de toekomst in financiele problemen zal raken als de reparatie- en offshore-activiteiten van WFH minder goede tijden doormaken.

De Industriebond CNV stelt zich achter de eisen van de Verolme-personeel en heeft zich tegen de fusie verklaard, tenzij de gevraagde garanties worden gegeven en Verolme Heusden geen financiele kruisverbanden hoeft aan te gaan met WFH. De bond wijst op de slechte ervaringen met holdingstructuren. Evenals de beide werkmaatschappijen van WFH, Wilton Fijenoord en Verolme Botlek, heeft Verolme Heusden zich verzelfstandigd uit het in surseance van betaling verkerende RSV-concern. De FNV wacht op gegevens over de structuur van de fusie voordat de bond een definitief oordeel geeft.

Begin oktober maakten beide werven bekend dat Verolme Heusden naar WFH zou overgaan. Daarmee zou de grootste wervencombinatie van Nederland ontstaan, met 1500 personeelsleden. WFH ziet als voordeel van het samengaan dat zij zich met de nieuwbouwactiviteiten van Verolme Heusden kan indekken tegen schommelingen op de reparatie- en offshoremarkt. Deze werf hoopt op zijn beurt te kunnen profiteren van het uitgebreide agentennetwerk van de Rotterdamse werf. G. Smits en A. Schreuders, eigenaren en directeuren van de Brabantse nieuwbouwwerf zien de toekomst van hun bedrijf bedreigd door toenemende concurrentie van Oostduitse werven na de eenwording van Duitsland.

De beide directeuren hebben bij de bekendmaking van de besprekingen over de overneming wel gezegd dat hun werf een volledig zelfstandige werkmaatschappij van WFH dient te worden. Daarover zou volgens de FNV nog geen overeenstemming zijn bereikt.