Europeaan krijgt meer vrijheid in keus verzekering

BRUSSEL, 9 nov. De Europese ministerraad heeft gisteren in Brussel een forse stap gezet op weg naar een vrijere levensverzekeringsmarkt. De raad gaat definitief akkoord met een richtlijn die elke burger in de Gemeenschap het recht geeft een levensverzekering af te sluiten in elke EG-lidstaat.

Piet Dankert, staatssecretaris voor Europese zaken, noemde het besluit 'een niet onbelangrijke doorbraak'. Van 1 januari 1993 af kan elke Europeaan zelf bepalen waar hij in de Gemeenschap het goedkoopst terecht kan voor een levensverzekering. Hij kan daarvoor echter voorlopig nog geen gebruik maken van de diensten van een verzekeringsagent in zijn eigen land. Dat mag pas over drie jaar. Ook levensverzekeringsmaatschappijen mogen drie jaar lang nog niet actief op zoek gaan naar klanten in andere landen.

De Europese levensverzekeringsmarkt boekt jaarlijkse een omzet van ongeveer 350 miljard gulden. Op die markt opereren in de EG zo'n 2.000 bedrijven. De sommen die met de levensverzekeringen gemoeid zijn belopen een totaal bedrag van ruim 4.600 miljard gulden. Dat is meer dan de de helft van het bruto nationaal produkt van de twaalf EG-landen samen.

De raad heeft gisteren tevens definitieve goedkeuring gegeven aan een richtlijn die de markt voor autoverzekeringen vrijer maakt. Die moet over anderhalf jaar in werking treden en biedt de mogelijkheid analoog aan de levensverzekering ook de autoverzekering in elke lidstaat af te sluiten. De vrijheid betreft voorlopig alleen bedrijven die een fors aantal auto's exploiteren.

Die worden in staat geacht te beoordelen of hun risico's voldoende gedekt zijn als ze in een andere lidstaat een verzekering afsluiten. De bedoeling is dat ook particulieren op den duur de vrijheid krijgen in geheel Europa uit te kijken naar de voordeligste verzekering voor hun auto.(ANP)