'EG-standpunt in Gatt schaadt de industrie'

DEN HAAG, 9 nov. De Nederlandse voedingsmiddelenindustrie is ernstig bezorgd over het EG-landbouwvoorstel dat wordt ingebracht in de GATT-onderhandelingen over liberalisering van de wereldhandel.

De Verenigde Nederlandse Voedsel en Agrarische Industrie (VAI) vreest dat voor Nederland belangrijke exportmarkten minder toegankelijk zullen worden.

'Het EG-voorstel doet geen recht aan de belangen van de verwerkende industrie', aldus secretaris mr. M. G. Labberton van VAI. Hij hekelt vooral het feit dat in het EG-voorstel niet langer het percentage van dertig procent wordt genoemd als het gaat om het reduceren van de importheffingen. De op aandrang van de Fransen gekozen vage formulering dat de afbraak van de grensprotectie de interne steunreductie van dertig procent moet 'weerspiegelen' zal volgens de VAI nieuwe tegenstellingen oproepen. 'Het niet noemen van een percentage van dertig procent bij steunvermindering aan de buitengrens toont het gebrek aan bereidheid bij de EG om concessies te doen bij de eigen markttoegang, ' aldus Labberton.

Hij vreest dat in de onderhandelingen in het kader van de GATT (algemene overeenkomst over tarieven en handel) nu de globale aanpak zal worden verlaten, zoals de VS wensen. Dat betekent onderhandelingen per produktgroep, waarbij sectoren tegen elkaar worden uitgespeeld. De voorgestelde heffingen op graanvervangende veevoeders zijn volgens Labberton strijdig met het concept van liberalisering van de wereldhandel.

De secretaris van de VAI wijst op de grote risico's voor Nederlandse export van onder meer zuivel, bier en graanprodukten. In landen als Zuid-Korea en Japan heeft de zuivel al jaren te maken met allerlei regelingen met betrekking tot gezondheids- en kwaliteitseisen die een verhulde protectie inhouden. De VAI denkt dat deze landen de protectie zullen aanscherpen.

Labberton: 'In Zuid-Korea onderzoekt de handelscommissie al of de import van verwerkte agrarische produkten schadelijk is voor de eigen industrie.' Van deze importen komt zo'n zestig procent uit Nederland.

De Nederlandse voedings- en genotmiddelenindustrie exporteerde vorig jaar voor ruim 38 miljard gulden. Dat is bijna twintig procent van de totale export van industriele goederen. Alleen de chemie levert een groter aandeel (ruim 27 procent). In de voedsel- en agrarische industrie werkten vorig jaar 133.000 mensen (16 procent van de industriele werkgelegenheid). Qua omzet is de voedings- en genotmiddelenindustrie met ruim 73 miljard gulden de grootste industrietak.