De slag om Eindhoven is in volle gang

EINDHOVEN, 9 nov. De sfeer is met die rode lichtbalken in het plafond enigszins wulps. Links naast het podium kijkt men gedurig aan tegen de welgevormde benen van een vrouw op de Philips-lichtreclame voor een stereotoren. Rechts is op een zelfde lichtreclame een futuristische rode auto te zien met op de achtergrond de stad van de toekomst. Links en rechts van het podium staat het opschrift 'nooduitgang'.

Leden van de Federatie van Hoger Philipspersoneel (FHPP) breken zich in een van de zalen van het PSV-stadion in Eindhoven bezorgd, doch immer (nog) gedistingeerd, het hoofd over de operatie-Centurion, waarmee topman D. J. Timmer het wankele wereldimperium weer vaste voet op de grond wil geven.

De oproep van FHPP-bestuurder W. ter Welle om van de nooduitgangen gebruik te maken, krijgt gaande de bijeenkomst iets hartstochtelijks: 'Zoek uw heil in Godsnaam buiten Philips: daar is ook leven. We schatten dat van de 8.000 tot 10.000 mensen, die in Nederland moeten afvloeien, 80 tot 90 procent buiten het concern ander werk moet zien te vinden.'

Voor FHPP-begrippen is de opkomst volgens voorzitter ir. A. Stephan bijzonder groot. Tweehonderd leden (van de 3.500) uit het hele land hebben zich derwaarts gespoed. Met vrees in de benen. Zoals een staffunctionaris in de pauze zegt: 'Vroeger dacht je bij reorganisaties: het zal je collega wel zijn, die er uitvliegt, maar nu kan het ieder van ons treffen'. En pas daarna volgt er een gelijkenis, die een dagsluiter niet zou misstaan: 'Ik hoop dat het begrip Centurion staat voor de Romeinse honderdman, want die bekeerde zich nog. En niet voor het merk tank, want die dendert, alles vernielend, door. De slag om Eindhoven is in volle gang. Laten we hopen dat men niet, zoals in de Tweede Wereldoorlog met de Slag om Arnhem het geval was, een brug te ver is gegaan'. Wie hij is, zelfs waar hij werkt, wil hij niet zeggen. 'Want we mogen van de onderneming onder geen beding met de pers praten.' Het totalitaire regime werkt kennelijk door tot in de vakbonden, maar het is dan ook oorlogstijd.

Niet bekend

Men maakt zich in de PSV-zaal zorgen. Hoe zit het met de WW, gesteld dat gedwongen ontslag volgt en een andere baan niet wordt gevonden? Ter Welle: 'Iemand met een inkomen van 100.000 gulden valt dan terug op 49.000 gulden en afhankelijk van zijn dienstjaren komt hij na verloop van tijd in de bijstand terecht.' Men kan niet zeggen dat er een schok door de zaal gaat, maar je ziet sommigen toch onrustig op hun stoelen heen en weer schuiven. Ziet zo het einde eruit van het sociale paradijs dat Philips was?

De nood blijkt groot. Terwijl tot voor kort gedwongen ontslag bij Philips praktisch niet voorkwam, lijkt dat nu onvermijdelijk. De FHPP heeft een brochure uitgegeven met een cursus 'Hoe te solliciteren', want die vaardigheid verleerde men bij de onderneming, die van de wieg tot het graf heette borg te staan voor een gelukkig en welvarend leven. De telefoons bij de vakbond zijn overbezet. 'Er zouden eigenlijk 4 tot 5 mensen bij moeten komen om de individuele gevallen te kunnen helpen', aldus Ter Welle.

Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van schriftelijk ingediende vragen. Het zijn er honderden. 'Is er wel geld voor een sociaal plan', word ter gevraagd. Van achter de tafel op het podium: 'Je kunt binnen Philips op dit moment over alles speculeren, behalve dan in aandelen op de beurs'. Hoe komt men eigenlijk aan die 35.000 tot 45.000? Ter Welle: 'Ik zou het ook niet weten. Is hier sprake van een eenvoudig rekensommetje dat zegt dat zoveel maal zoveel inkomens een bepaald bedrag aan bezuinigingen oplevert? Of is er sprake van paniekvoetbal?'

De nooduitgangen leiden naar het veld van het PSV-stadion. Om in stijl te blijven zegt Ter Welle: 'We willen met Philips praten op adequate niveaus. Roep niet vanaf de tribune: het moet zo en zo. Doe iets wat toekomst biedt. Ga niet maar zo wat in het wilde weg zitten snijden'.

    • Max Paumen