Brandt onderstreept belang Iraaks initiatief

BAGDAD, 9 nov. Na een tweede onderhoud met de Iraakse president Saddam Hussein heeft de Duitse politicus Willy Brandt gisteren het belang van diens vredesinitiatief van 12 augustus onderstreept.

In het tweede gesprek kondigde Saddam de vrijlating van nog eens 68 Westerse gijzelaars aan, naast de 120 wier vrijlating hij Brandt al had beloofd. De 188 reizen vandaag met Brandt mee naar Frankfurt, waar ze vanavond worden verwacht. Onder hen zijn behalve 11 Nederlanders, 136 Duitsers, 17 Italianen en 10 Britten.

Voor zijn tweede ontmoeting met Saddam erkende Brandt niet helemaal tevreden te zijn met het aantal gijzelaars wier vrijlating was beloofd. 'Het aantal is beperkt, en ik had verwacht dat alle gijzelaars zouden worden vrijgelaten', zei hij. Volgens het officiele Iraakse persbureau INA heeft Brandt gisteren niettemin tegenover Saddam 'zijn dank en zijn achting' uitgedrukt 'omdat hij de vrijlating van een groot aantal Duitse en Europese staatsburgers had toegestaan'.

In een vraaggesprek met de Iraakse televisie stelde Brandt dat 'men niet voldoende belang had gehecht' aan Saddams initiatief van 12 augustus, waarin hij een 'alomvattende oplossing' voorstelde voor alle conflicten in het Midden-Oosten. 'Dit initiatief kan', aldus Brandt, 'met bepaalde belangrijke standpunten die zijn ingenomen door de Niet-gebonden landen en enkele Europese landen, een nuttige, zij het moeilijke, basis vormen die hoop op een vreedzame en rechtvaardige oplossing in het Midden-Oosten kan creeren'. Saddam stelde indertijd Israels vertrek uit 'Palestina, Syrie en Libanon' voor, van Syrie uit Libanon, een (intussen bereikte) regeling tussen Iran en Irak en 'een regeling' tussen Irak en Koeweit. De Amerikaanse troepen in het Golfgebied dienden door Arabische eenheden te worden vervangen.

Tegenover Duitse journalisten sprak Brandt van 'elementen van soepelheid' in Iraks positie in de Golfcrisis. Hij wilde echter geen bijzonderheden geven voor hij wereldleiders had ingelicht.