Alrenta

Het fictief rendement van ABN's obligatiefonds Alrenta is voor het belastingjaar 1990 vastgesteld op 5,34 procent, minder dan de 6 procent die in voorgaande jaren gebruikelijk was. Dat komt neer op een bedrag van 8,43 gulden per aandeel Alrenta.