Agenten Amsterdam krijgen premie voor lokken collega's

AMSTERDAM, 9 nov. Amsterdamse politie-agenten die een collega uit een ander korps weten over te halen in Amsterdam te komen werken, krijgen daarvoor een premie van 500 gulden. Agenten die het korps onlangs hebben verlaten zal per brief worden gevraagd of zij wellicht willen terugkeren naar hun vroegere baan.

Dit heeft de korpsleiding deze week intern bekendgemaakt. Aanleiding tot de stappen is het dreigende personeelstekort bij het Amsterdamse politiekorps in 1991 en 1992.

De komende jaren wordt de jaarlijkse uitstroom (tussen de 150 en 200 agenten) naar verwachting niet gecompenseerd door de instroom van nieuwe personeelsleden. In 1988 moest de werving van aspirant-agenten tijdelijk worden gestaakt wegens financiele problemen. De werving is nu weer hervat, maar de opleiding duurt ongeveer twee jaar, zodat er een kloof kan ontstaan. Volgens een politiewoordvoerder heeft het korps op dit moment geen tekort en zit men zelfs iets boven de normale sterkte van 3.500 man.

De hoofdstedelijke politie gaat ook werken aan het vormen van een 'pool' van ex-agenten die de afgelopen jaren naar het bedrijfsleven zijn overgestapt. Volgens de woordvoerder voelen vele vroegere agenten zich nog sterk verbonden met het korps. Het gaat om mensen met een volwaardige politie-opleiding die in hun vrije tijd best nog iets willen doen. Zij zouden vooral goede diensten kunnen verrichten op 'piektijden', tijdens grote evenementen en voetbalwedstrijden op zondag.