VVD bepleit bescherming Nederlands

DEN HAAG, 8 nov. - De Tweede Kamer heeft gisteren haar bezorgdheid uitgesproken over de positie van het Nederlands na 1992. Het parlement nam daarvoor de behandeling van de begroting van minister Ritzen van onderwijs te baat. Deze had een jaar geleden de verdenking op zich geladen het met die positie niet zo nauw te nemen; aan de universiteiten zou hier en daar best Engels als voertaal gesproken kunnen worden, suggereerde hij toen.

Oud-staatssecretaris Ginjaar-Maas (VVD) diende gisteren de volgende motie over het onderwerp in. 'Overwegende dat de Nederlandse taal drager is van onze cultuur, voorts overwegende dat in de onderwijswetgeving de plaats van de Nederlandse taal onvoldoende is verankerd, verzoekt (de Kamer) de minister te bewerkstelligen dat in elke onderwijswet de plaats van het Nederlands voldoende is vastgelegd.'

Nuis (D66) heette de VVD van harte welkom in de brede kring van de Kamer die eerder pleitte voor het Nederlands als communicatiemiddel. Maar moest deze nu in alle onderwijswetten verankerd worden, vroeg de SGP'er van der Vlies zich af. 'Ik noem de mogelijkheden om over te blijven op school, bijvoorbeeld. Ik kan mij voorstellen dat men graag wil dat er Nederlands op het schoolplein en in de kantine wordt gesproken, maar misschien moet het woordje 'alle' nog even worden genuanceerd.' Ginjaar-Maas stemde ermee in 'alle' te vervangen door 'relevante' wetten. Over de motie moet nog worden gestemd.