Vragen over uitspraken Brinkman

DEN HAAG, 8 nov. - Uitspraken van CDA-fractievoorzitter Brinkman in het jongste nummer van FNV-magazine, waarin hij begrip toont voor zwart werken in de kinderopvang, hebben geleid tot schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Vliegenthart van de PvdA.

Zij wil van minister d'Ancona (WVC) en de staatssecretarissen Van Amelsvoort (financien) en Ter Veld (sociale zaken) onder meer weten of de bewindslieden van oordeel zijn dat zwart werk en fraude in de sociale zekerheid ook op het terrein van de kinderopvang niet wenselijk is en bestreden moet worden. Volgens een woordvoerder van het ministerie van financien tasten de uitspraken van Brinkman de belastingmoraal aan.

'Het is vloeken in de kerk, ik weet het', zegt Brinkman in het interview. 'Maar een aantal duizenden guldens is toch altijd nog een klein bedrag, vergeleken bij het reguliere loon. Laat dat maar. Nederland laat zich nu eenmaal niet netjes organiseren volgens de regels van de overheid en de regels van de vakbond. Stel dat je het toch zo doet. Dan kost een kind 30 gulden op uurbasis. Dan komt de kinderopvang niet van de grond. En als je het nou voor vijf gulden per uur wel van de grond krijgt, dan is toch iedereen blij? Ik pleit niet voor zwart werk, hoor. Begrijp me goed.'

De opmerkingen van Brinkman hebben vooral betrekking op de gastouder opvang, waarbij kinderen voor enkele guldens per uur in andere gezinnen worden opgenomen. Dat is een aanpak die Brinkman aanspreekt. 'Ik heb altijd gezegd: je moet dit type persoonlijk werk niet over-regelen. Dan haal je het initiatief er uit. Je moet ook in de sfeer van de financien een zekere soepelheid hebben. Geen eindeloze reeks van premieregelingen en fiscale regelingen en voorwaarden zus en zo. Laat dat een beetje gaan. Het voorziet in een behoefte, dus geef die mogelijkheid.'