Vastned

Vastgoedbelegger VastNed te Breda heeft in de eerste negen maanden van 1990 een nettowinst behaald van 14,3 miljoen gulden, tegenover 9,9 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Per aandeel komt dit neer op een winst van fl.5,86, tegenover fl.6,14 vorig jaar. De intrinsieke waarde (exclusief lopende winst) van het aandeel VastNed steeg fl.4,55 ten opzichte van eind 1989. Het totale beleggingsresultaat over de eerste drie kwartalen van 1990 komt hierme op fl.10,41 per aandeel.