Troepenplan Japanse regering voor de Golf sterft een zachtedood

TOKIO, 8 nov. - Het controversiele wetsvoorstel van de Japanse regering om leden van de Zelfverdedigingsmacht (het Japanse leger) naar de Golf te sturen als onderdeel van een Verenigde Naties Vredeskorps, is vandaag een zachte dood gestorven. Zonder dat het voorstel ter stemming is gebracht heeft de LDP, de regeringspartij ermee gekomen was, besloten het plan te laten vallen.

Toen zowel maandag als dinsdag een stemming over het voorstel werd uitgesteld, was al duidelijk dat het plan tijdens de huidige zitting van het parlement, die zaterdag eindigt, geen kans meer maakte. De LDP voert nu overleg met de oppositiepartijen over het instellen van een commissie die een nieuw idee moet uitwerken.

Voor Japan was de druk om een acute bijdrage te leveren aan de militaire inspanning in de Golf de laatste dagen sterk verminderd doordat een groep Japanse gijzelaars uit Irak en Koeweit is vrijgelaten. Deze gijzelaars zijn vandaag in Tokio aangekomen.

Oud-premier Yasuhiro Nakasone kreeg eergisteren in Bagdad te elfder ure te horen dat hij 77 landgenoten meekreeg van de 305 die door Irak worden vastgehouden. Drie van hen hebben vrijlating geweigerd, omdat ze hun gegijzelde collega's niet wilden achterlaten. Een derde deel van de vrijgelaten Japanners was als menselijke schilden gestationeerd bij strategische doelen in Irak en Koeweit.

De hamvraag is of er enige relatie bestaat tussen de vrijlating van de gegijzelde Japanners en het intrekken van het wetsvoorstel om troepen naar de Golf te sturen. Nakasone onderstreepte vandaag op een persconferentie bij aankomst op het vliegveld Haneda dat er geen voorwaarden aan de vrijlating waren verbonden. 'We hebben geen enkele belofte gedaan. Er is geen enkel communique en geen enkele verklaring waardoor de Japanse regering ergens toe wordt verplicht', aldus Nakasone. 'Er hangt geen enkel wolkje over de vrijlating', aldus een van de parlementariers die was meegereisd.

Ook zonder onderhandse 'deal' tussen Saddam Hussein en Nakasone is er nog steeds een verband tussen de vrijlating van de 74 Japanners en het intrekken van het wetsvoorstel. Het werd samengevat in een strip in de Asahi Shimbun, een van Japans grootste dagbladen: Bush belt weer eens naar premier Kaifu om aan te dringen op Japanse steuntroepen. Kaifu ziet juist het vliegtuig vol vrijgelaten Japanners landen. Vergenoegd legt hij zijn voeten op tafel en laat de telefoon opnemen door het antwoordapparaat.

Kritiek dat Japan een eigen koers vaart en zich onttrekt aan het internationale standpunt inzake Irak werd echter door Nakasone tegengesproken. 'We hebben ons bij de onderhandelingen gehouden aan de afspraken die door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn gemaakt. Ik heb Saddam gezegd dat hij gehoor moet geven aan de oproep van de VN zich uit Koeweit terug te trekken en alle gijzelaars vrij te laten.'

Japanse plannen om een fysieke bijdrage te leveren aan de internationale troepenmacht in de Golf zijn overigens nog niet geheel van de baan.

    • Elbrich Fennema