Streep door fiscale constructie bank Staal

DEN HAAG, 8 nov. De Hoge Raad heeft onlangs een belastingconstructie de pas afgesneden waarbij Staal Bankiers was betrokken. De bedoeling van de constructie was een vermogende grootaandeelhouder de kans te geven zijn aandelen te gelde te maken zonder veel belasting te betalen.

Normaal moet een grootaandeelhouder 20 procent inkomstenbelasting over zijn verkoopwinst betalen. De constructie begon te lopen zodra de aandeelhouder en Staal het met elkaar eens waren geworden over de verkoop van het hele aandelenbezit van de groot-aandeelhouder op termijn van anderhalf jaar. In het betrokken geval ging het om een weg te werken waardestijging van ongeveer een half miljoen gulden.

Om de opzet te laten slagen, moest de bank een miljoen gulden storten om nieuw uitgegeven aandelen van de betrokken BV te kopen. De huidige regels zijn zo gesteld dat de fiscaal gehanteerde (aankoop)prijs van de aandelen dan kunstmatig met een half miljoen gulden wordt verhoogd. Daarmee verlaagt de aandeelhouder zijn belaste verkoopwinst.

In het door de Hoge Raad berechte geval zou dat een belastingbesparing van 100.000 gulden opleveren. De belastinginspecteur kreeg een vinger achter de constructie door het feitelijke verkoopmoment te stellen op de dag waarop de aandeelhouder en Staal het over de te volgen constructie eens waren geworden. Op dat moment had de storting door Staal nog niet plaatsgevonden en was er dus ook nog geen sprake van een kunstmatig opgehoogde aankoopprijs van de grootaandeelhouder.

De aandeelhouder verdedigde evenwel vergeefs een later moment van de verkooptransactie. De Hoge Raad gaf een ruime interpretatie aan de geldende regels voor het bepalen van het verkoopmoment en steunde op die manier de stelling van de inspecteur. Wat nu nog onduidelijk blijft is hoe de Hoge Raad als hoogste belastingrechter denkt over de rechtsgeldigheid van de constructie als Staalbankiers met het jongste rechterlijke oordeel in de hand niet meer in de val trapt van het 'te vroege' verkoopmoment. (Fiscafax)