Rood Testhouse

Rood Testhouse (dienstverlening op het gebied van micro-elektronica) ziet de orders in het laatste kwartaal van dit jaar ernstig teruglopen. Daarom herroept het bedrijf de in september gedane voorspelling dat de nettowinst dit jaar ten minste op 2 miljoen gulden uitkomt (1989: 1,6 miljoen).

De teruggang wordt veroorzaakt doordat opdrachtgevers als gevolg van de onzekere economische situatie produktie-aantallen van lopende orders onverwacht verlaagden. Verwachte orders zijn bovendien uitgesteld.

In beginsel is overeenstemming bereikt met SES Electronics in Duitsland over een fusie met Rood Testhouse. SES, het grootste onafhankelijke testhuis in Duitsland, beweegt zich op dezelfde gebieden als Rood en heeft een jaaromzet van ruim 20 miljoen mark. De transactie zal worden gefinancierd door betaling in contanten alsmede door uitgifte van 550.000 stuks nieuwe aandelen Rood Testhouse.

De directie verwacht de fusie eind dit jaar af te ronden. De transactie heeft geen extra negatieve gevolgen voor de winst per aandeel over 1990. Voor Rood betekent de fusie een aanzienlijke versterking van het marktaandeel. Beide directies verwachten al in 1991 de vruchten van de fusie te kunnen plukken.