Rede Ruding: burger moet veel betalen voor milieu

ROTTERDAM, 8 nov. - Maatregelen om het milieu te beschermen gaan de consument gemiddeld ten minste duizend gulden per jaar extra kosten. Dit zei voorzitter dr. H. O. C. R. Ruding van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond vanmiddag bij de opening van het hoofdkantoor van de uitzendorganisatie Randstad in Diemen.

De oud-minister van financien zei dat de industrie de kosten van milieumaatregelen zal doorberekenen aan de consument. Hij verzette zich tegen het idee om milieuheffingen afhankelijk te maken van het inkomen. 'Als de vervuiler betaalt, dan betaalt hij naar rato van de vervuiling en niet naar rato van het inkomen', aldus Ruding.

De NCW-voorzitter meent dat de Nederlander verslaafd is geraakt aan overheidshulp. Ook het bedrijfsleven heeft volgens hem in het verleden teveel geleund op de overheid en te weinig bijgedragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Daarmee doelde Ruding op de werkloosheid en milieuvervuiling.

Volgens de oud-minister zal het bedrijfsleven in de toekomst ook een deel van de verantwoordelijkheid van de overheid overnemen op het gebied van gezondheidszorg en veiligheid. Met deze opmerking reageerde hij op de uitslag van een opinie-onderzoek van Randstad waaruit blijkt dat de meeste Nederlanders nog steeds veel heil van de overheid verwachten bij de oplossing van problemen op het terrein van milieu, onderwijs, veiligheid en gezondheid.