Oppositie in Roemenie bundelt zich

BOEKAREST, 8 nov. - Een aantal niet in het Roemeense parlement vertegenwoordigde oppositiegroepen heeft zich aaneengesloten in een bondgenootschap, dat 'een mogelijke terugkeer van vroegere communistische machthebbers' wil verhinderen.

Het initiatief tot de vorming van de Burger-alliantie genoemde organisatie is genomen door verenigingen die na de revolutie zijn opgericht door prominente intellectuelen, zoals de Groep voor Sociale Dialoog en de Timisoara Vereniging. Daarnaast hebben zich arbeidersorganisaties bij de nieuwe alliantie aangesloten, waaronder de organisatie van deelnemers aan de arbeidersopstand in Brasov van 15 november 1987.

Het blad Romania Libera publiceerde gisteren de beginselverklaring van de Burger-alliantie. In die verklaring wordt vooral stilgestaan bij de 'sociale impasse' die is veroorzaakt door 'de onacceptabele stilte over de waarheid rond de revolutie' (van december vorig jaar) en de gebeurtenissen van midden juni, toen mijnwerkers hardhandig een eind maakten aan een langdurige protestactie van de oppositie. In de verklaring wordt gesteld dat 'de slachtoffers van december zijn verraden' en dat dit verraad tot 'wanhoop' heeft geleid. De beginselverklaring is ondertekend door tweehonderd journalisten, arbeiders, schrijvers, hoogleraren en kunstenaars. (Reuter, AFP)