Metaalwerkgevers voorzien forse daling in groei omzet

ROTTERDAM, 8 nov. De werkgevers in de metaal- en elektrotechnische industrie verwachten volgend jaar een groei van de afzet met twee procent. Dit jaar neemt de omzet in de metaalsector met vijf procent toe. De werkgevers schrijven deze terugval toe aan onzekerheden over de olieprijs, de dollarkoers en de gevolgen van de Duitse eenwording.

Voorzitter drs. J. C. Blankert van de organisatie van werkgevers in de metaal en elektrotechnische (FME) maakte de sombere verwachtingen gisteren bekend op de jaarvergadering in Utrecht. Hij baseerde zich op de uitkomsten van een enquete die onlangs is gehouden onder de 1200 bedrijven die bij de FME zijn aangesloten. De aangekondigde reorganisaties bij bedrijven als DAF, Oce-van der Grinten, Philips en Volvo zijn daarbij voor een deel nog buiten beschouwing gebleven.

De werkgelegenheid bij de FME-bedrijven, die dit jaar met twee procent toeneemt tot 377.000 mensen, zal volgens Blankert volgend jaar in het beste geval gelijk blijven. In dit verband bepleitte hij voortzetting van de loonmatiging. Dat zou de werkgelegenheid ten goede komen, aldus Blankert. Hij wees erop dat in de hele bedrijfstak tien jaar geleden 400.000 mensen werkten. Vijf jaar geleden was dat aantal gedaald tot 360.000. 'Nu gaan we weer richting 380.000. Het is onjuist sombere berichten bij een aantal ondernemingen te veralgemeniseren, maar het is evenzeer onjuist de signaalwerking te negeren.' Blankert zei dat het bedrijfsnieuws van de afgelopen weken 'diepe indruk' op hem had gemaakt. 'Het gaat in wezen om de vraag welke toekomst belangrijke delen van de matalektro hebben.'

In een reactie liet de Industriebond FNV weten niet onder de indruk te zijn van de woorden van de FME-voorman. Volgens de bond is er vooralsnog geen aanleiding de eisen voor de collectieve arbeidsovereenkomst voor volgend jaar bij te stellen. De bond claimt een loonruimte van gemiddeld vijf a zes procent voor verbetering van arbeidsvoorwaarden.

De FME-voorzitter verwacht dat de metaal- en elektrotechnische bedrijven zullen kunnen profiteren van de Duitse eenwording. Maar hoge verwachtingen mogen daaraan volgens hem vooralsnog niet worden gekoppeld, omdat de groei in Duitsland wordt geremd door toenemende werkloosheid en inflatie na de eenwording.

Blankert keerde zich tegen verdere verkorting van de arbeidstijd in de vorm van een vierdaagse werkweek, zoals wordt bepleit door de vakcentrale FNV. Hij bestempelde dit als 'een onverantwoordelijk idee', waarmee men 'absoluut op de verkeerde weg' zou zijn.

Het verzuim wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid kan volgens de FME-voorzitter worden teruggedrongen door voor werknemers financiele prikkels in te bouwen. De industriebonden van FNV en CNV zijn daar tegen. Zij vinden dat de nadruk in de aanpak van het verzuim moet worden gelegd op verbetering van de arbeidsomstandigheden.