Korpschef Utrecht: schaf aparte scholen voor politie af

LUNTEREN, 8 nov. - Mr. J. Wiarda, korpschef van de Utrechtse gemeentepolitie, heeft gisteren op een congres van de Algemene Christelijke Politiebond in Lunteren voorgesteld politie-opleidingen te laten verzorgen door universiteiten en scholen voor hoger en middelbaar beroepsonderwijs. De Nederlandse Politie Academie en de politiescholen zouden dan volgens Wiarda kunnen worden gesloten.

Volgens Wiarda moeten agenten niet opgeleid worden 'in een schooltje aan een doodlopende straat in het bos. Want dat is toch waar de politiescholen staan.' Integratie van de politie in de samenleving betekent volgens de korpschef ook integratie van de opleiding in het gewone beroeps- of academisch onderwijs.

Wiarda hekelde de wat hij noemde elitaire opstelling van de politie, die ertoe leidt dat een op de tien serieuze sollicitanten door de selectie komt. 'De norm is heilig en de doelstelling om de politiekorpsen meer een afspiegeling van de samenleving te laten zijn, meer vrouwen en meer allochtonen, wordt hieraan met een absurde vanzelfsprekendheid ondergeschikt gemaakt', aldus Wiarda.

Zijn pleidooi om deze 'heilige' selectiecriteria los te laten, werd positief ontvangen door mr. H. Borghout, directeur politie van het ministerie van binnenlandse zaken. Borghout zegt desgevraagd dat op zijn departement aan deze criteria al aandacht wordt besteed. Hij staat welwillend tegenover veranderingen in het politie-onderwijs.

Directeur dr. P. van Reenen van de Nederlandse Politie Academie in Apeldoorn deelt de opvatting van Wiarda niet. Volgens hem is er een toenemende vraag, ook in het bedrijfsleven, naar functie-specifieke opleidingen, zoals die op de politie-academie kunnen worden gevolgd.

Volgens directeur mr. G. N. M. Blonk van de rechercheschool in Zutphen is het nog maar de vraag of de politieopleidingen binnen het reguliere onderwijs kunnen worden ondergebracht. 'Het kan volgens mij problemen opleveren wanneer binnen het hoger- of universitair onderwijs bepaalde methodieken gedoceerd moeten gaan worden. Ik doel onder meer op opleidingen voor undercover-acties.' Volgens Blonk horen dergelijke methodieken gezien hun specifieke karakter niet thuis binnen het gewone onderwijs. (ANP)