KNP

De nettowinst van papierfabrikant KNP heeft in het derde kwartaal van dit jaar op nagenoeg hetzelfde niveau gelegen als in dezelfde periode van 1989. Ook voor het vierde kwartaal verwacht het bestuur een voortzetting van de huidige ontwikkelingen.

De winst van KNP was in het eerste halfjaar wel bijna 10 procent lager dan in de eerste helft van 1989, maar overtrof toch enigszins de verwachtingen. De vraag naar papier en karton ontwikkelt zich nu gunstig. Door een ruim aanbod van papier is sprake van enige prijserosie. Daar staat echter tegenover, dat de grondstoffenprijzen nog steeds verder dalen, zodat de brutomarges op peil blijven. In karton en kartonnen verpakkingen is de vraag zeer sterk, wat de opbrengsten ten goede komt.