Kamer: Ritzen moet praten met sociale partners

DEN HAAG, 8 nov. - De Tweede Kamer wil de onderwijsbegroting pas goedkeuren als minister Ritzen (onderwijs) overeenstemming heeft bereikt met organisaties van werkgevers en werknemers. Dat bleek gisteren bij de behandeling van de begroting in de Kamer.

De minister wil het bedrijfsleven 150 miljoen gulden laten bijdragen in de kosten van het beroepsonderwijs. Als dat niet doorgaat, wil hij 60 miljoen gulden putten uit twee fondsen die door de overheid met de sociale partners worden beheerd.

Daarvoor is toestemming van werkgevers en werknemers nodig. Datzelfde geldt voor 30 miljoen gulden die Ritzen wil halen bij het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening. Alleen een bijdrage van 55 miljoen van Economische Zakenvoor 1991 staat al vast.

De minister gaf gisteren tijdens het debat over zijn begroting toe dat hij met de bezuinigingen in het beroepsonderwijs en leerlingwezen 'te kort door de bocht' is gegaan door niet eerst met de sociale partners te overleggen. Hij erkende dat zo de bereidheid tot medewerking bij het bedrijfsleven is verminderd.

Ritzen drong er bij de Kamer tevergeefs op aan zijn begroting al goed te keuren voor het overleg met de sociale partners. Anders slaat zij hun onderhandelingswapens uit handen, meent de minister. In het overleg zouden de sociale partners elk hun niet welgevallig voorstel kunnen afwijzen omdat zij weten dat de minister op zeer korte termijn zijn begroting sluitend moet krijgen.

De minister erkende dat de overheid verantwoordelijk is voor het beroepsonderwijs, maar hij blijft erbij dat het gerechtvaardigd is een financiele bijdrage te vragen aan het bedrijfsleven. Dit heeft volgens hem aantoonbaar profijt van de opleidingen.

De minister ziet geen kans om zelf de achterstand in de apparatuurvoorziening van de scholen weg te werken, door de inspectie geschat op drie miljard gulden. Ook daarvoor wil hij een deel van de rekening bij het bedrijfsleven leggen. Als bedrijven voortdurend investeren in nieuwe, snel verouderende apparatuur, moeten ze ook bijdragen in de gevolgen van die technologische vernieuwing voor de scholen, vindt hij. Het alternatief is opleidingen met minder geavanceerde en specialistische apparatuur.

Een wijzigingsvoorstel van de PvdA om een deel van de bezuiniging van 70 miljoen gulden op het leerlingwezen ongedaan te maken door een forse verhoging van het lesgeld kreeg gisteren geen steun van de Kamer. Volgens CDA-woordvoerder Boers-Wijnberg zou het overleg van de minister daar onnodig door worden belast. CDA en PvdA vonden elkaar wel in een motie waarin de minister wordt gevraagd haast te maken met het overleg met de sociale partners.

Het is nog onduidelijk of de Kamer akkoord gaat met het afschaffen van de studiekostenregeling voor 21-jarigen en ouderen. De minister wil daarmee 40 miljoen bezuinigen. Een deel van de uitkering in het kader van deze regeling zou worden overgeheveld naar de bijzondere bijstand. De minister zal op verzoek van VVD-Kamerlid Ginjaar-Maas nagaan of er een bevredigend alternatief is voor deze maatregel.