Irritatie over boetedoening blanke kerken

RUSTENBURG, 8 nov. - De Zuidafrikaanse kerken van zwarten en kleurlingen hebben gisteren tijdens een interkerkelijke conferentie in Rustenburg geirriteerd gereageerd op de bekentenis van woordvoerders van de invloedrijke, geheel blanke Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK), dat zij medeschuldig is aan de 'zonde van de apartheid'. Woordvoerders van een aantal niet-blanke zusterkerken van de NGK noemden deze verklaringen 'goedkoop en nietszeggend'.

In reactie op de schuldbelijdenis van dr. Pieter Potgieter, de voorzitter van de generale synode van de NGK, gaven de leiders van de zusterkerken van de NGK voor zwarten en kleurlingen een persconferentie en zeiden dat zij de schuldbelijdenis niet zouden accepteren totdat de moederkerk daadwerkelijk haar deuren opende voor alle rassen, en niet alleen in theorie.

Bovendien vinden de niet-blanke zusterkerken van de NGK dat de blanke kerk moet bekennen dat het 'ketterij' was om te preken dat de apartheid op bijbelse gronden was gerechtvaardigd. De NGK wil haar steun aan de apartheid alleen een 'dwaling' noemen. Volgens de niet-blanke kerken ontdoet het 'gegoochel met woorden' de blanke schuldbekentenissen van iedere waarde.