Golfcrisis jaagt kwartaalwinst van Shell omhoog

ROTTERDAM, 8 nov. - De Koninklijke Shell/Groep heeft het afgelopen kwartaal door de Golfcrisis een grote winst geboekt: 1.094 miljoen pond (3,6 miljard gulden), tegen 652 miljoen pond in het derde kwartaal vorig jaar. Worden de voorraadwinsten (gevolg van de hoge olieprijs) buiten beschouwing gelaten, dan daalde het resultaat met 28 procent tot 480 miljoen pond. Pagina 13