Gilden sluiten bij paus het Willibrordjaar af

ROME, 8 nov. - Het Sint-Pietersplein in Rome leek gisteren aan het eind van de ochtend wel het terrein voor een Brabantse of Limburgse gildendag. Overal trokken gildeleden in hun rode, groene, blauwe of zwarte pakken en vaak met hun vaandels, de aandacht van de andere bezoekers.

'Polen?' vroeg een Italiaan. 'Nee, Nederlanders.' De gildebroeders waren het meest zichtbare onderdeel van een groep van ongeveer 2.500 pelgrims die in een veertigtal bussen vanuit Nederland naar Rome is gekomen om hier de afsluiting van het Willibrordjaar mee te maken.

De Engelse monnik Willibrord wordt gezien als de man die het christendom in Nederland heeft gebracht. In 695 werd hij in Rome gewijd tot de eerste 'aartsbisschop der Friezen', toen nog een verzamelnaam van de volken van de Oostzee tot de Schelde.

Op zijn wekelijkse algemene audientie gisteren heeft de paus de hoop uitgesproken dat de herdenking van Willibrord 'krachtig bijdraagt tot de nieuwe evangelisatie en nieuwe bloei van het christelijk leven' in Nederland. Vanavond zou Johannes Paulus II voorgaan in een mis waarmee de plechtigheden in Rome worden afgesloten. Vrijwel heel het Nederlandse episcopaat is hiervoor overgekomen.

Hoogtepunten gisteren waren twee missen in de kerk der Friezen, een twaalfde-eeuwse kerk op een steenworp afstand van het Sint-Pietersplein, op de plaats waar van de zevende tot halverwege de vijftiende eeuw een centrum voor pelgrims uit het huidige Nederland is geweest.

Deze kerk heeft in het Willibrordjaar gefungeerd als trefpunt voor Nederlandse katholieken in Rome of die naar Rome kwamen. Burgemeester Havermans van Den Haag, voorzitter van de stichting Vrienden van de Kerk der Friezen, zei gisteren dat het de bedoeling is hiervan een permanent trefpunt te maken. Maar daarvoor moeten eerst nog een aantal dringende restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd en een aantal juridische problemen met het Vaticaan worden doorgesproken.

Na een mis in het Fries, beeindigd met het Friese volkslied, vierde het Sint Willebrordusgilde uit het Brabantse Heeswijk in dit kerkje de inhuldiging van zijn nieuwe 'koning'. Tientallen andere gilden uit Brabant, Limburg en Gelderland waren later op de dag vertegenwoordigd bij een gezamenlijke mis in de kerk van Paulus-buiten-de-muren.

Deze gilden gaan terug op de middeleeuwse organisaties waarin mensen die hetzelfde beroep hadden, zich verenigden om hun belangen te behartigen. In de jaren dertig van deze eeuw werd de toen nog bestaande gildes nieuw leven ingeblazen, als een van de manieren voor katholieken om zich te organiseren.

    • Marc Leijendekker