Felle onlusten in Jeruzalem bij begrafenis Meir Kahane

TEL AVIV, 8 nov. - Tijdens en na de begrafenis van de maandag in New York vermoorde rabbijn Meir Kahane, leider van de anti-Arabische Kach-partij, hebben zich gisteren in Jeruzalem ernstige onlusten voorgedaan waarbij een Palestijn en een politieagent ernstig werden gewond. Vier Palestijnen werden licht gewond door Israelische volgelingen van de racistische rabbijn, die 'dood aan de Arabieren' schreeuwden. Dertien van hen werden gearresteerd.

Volgens schattingen van de politie liepen in de begrafenisstoet 20.000 volgelingen en sympathisanten van Kahane mee. Toen het in een gebedskleed gewikkelde lijk van rabbijn Kahane in het graf werd gelegd, zwoer een van zijn trouwste volgelingen 'dat de mitrailleur zal spreken'.

De tot 3.000 man versterkte politiemacht verloor op enkele punten de controle over de gebeurtenissen, waar op wraak beluste heethoofden uit de begrafenisstoet braken op zoek naar Palestijnen om hun woede op te koelen. Een verslaggever van Ha'arets was getuige van het ernstigste incident, waarbij de menigte een Palestijn met stokken en stenen in elkaar sloeg. 'Terwijl hij op zijn rug lag en zijn hoofd met zijn handen beschermde sprongen ze op hem', schrijft hij vandaag. De ambulance waarmee de ernstig gewonde man naar het ziekenhuis werd vervoerd, werd vervolgens door de menigte met stenen bekogeld.

De woede van de aanhangers van rabbijn Meir Kahane richtte zich ook tegen de aanvankelijk door de politie beschermde Israelische en buitenlandse pers. 'Dood aan de journalisten', scandeerde de menigte. Een bekende Israelische tv-verslaggever kreeg een steen naar zijn hoofd en werd door honderden mensen tot bij het televisiegebouw achtervolgd. Politie te paard had de grootste moeite om de stenengooiers van het gebouw te verdrijven.

Voordat de begrafenisstoet zich in beweging zette, had de sefardische opperrabijn Mordechai Eliahu in zijn rouwrede een beroep gedaan op de menigte af te zien van wraak. 'God zal wraak nemen', riep hij. 'Laat de veiligheidstroepen en politie ongemoeid.'

Kach-leiders zeiden gisteren dat ze de controle over extremistische groepen in hun beweging hebben verloren en er daarom niet voor kunnen instaan dat verdere wraakacties tegen Palestijnen, linkse politici en journalisten uitblijven. Daarom heeft de politie door Kach bedreigde personen, onder wie Palestijnse leiders, bescherming aangeboden. Gisteravond werden vanuit een auto schoten gelost op het huis in Sfar-Am van Ibrahim Imer Husein, een belangrijke leider van de Israelisch-Arabische gemeenschap.

President Chaim Herzog en premier Yitzhak Shamir hebben gisteren een beroep op het Israelische volk gedaan zelfbeheersing te betrachten. 'Wie de veiligheid en de openbare orde in gevaar brengt berokkent in de eerste plaatsschade aan het Israelische volk en speelt onze vijanden in de kaart', zei Shamir.

De Israelische media belichten vandaag in het bijzonder de haat tegen de Palestijnen zoals die in Jeruzalem naar buiten is gekomen. 'Er moet worden geschreven tegen het kwaad in ons allen; de geest van de haat moet worden verstikt. Zo niet, dan is de erfenis van Kahane slechts de dood', aldus een hoofdartikel in de krant Hadashot. 'Het grootste gevaar is nu dat Arabieren worden aangevallen en een bloedbad van Kahanistische wraak en Arabische tegenwraak begint. Dat moet tot iedere prijs moeten voorkomen', is de conclusie van een hoofdartikel in Al-Hamishmar van de linkseMapam-partij.

    • Salomon Bouman