Deel filmstad in de as

HOLLYWOOD, 8 nov. - Zonder dat dit de bedoeling was is Universal City, een complete filmstad aan de rand van Los Angeles, deze week een attractie rijker geworden. De duizenden toeristen die dagelijks het complex bezoeken, werden gisteren tijdens hun tour rondgeleid langs de verkoolde resten van de spectaculaire decors voor films als Dick Tracy, The Sting en Back to the Future. De nacht tevoren waren deze en andere 'sets' onherstelbaar verwoest tijdens een drie uur durende brand, die een deel van de studio's en de omringende bouwwerken in de as legde. De schade wordt geschat op enkele miljoenen dollars.

De brand, waarschijnlijk aangestoken door een nieuw personeelslid, werd aangewakkerd door een harde wind, die met snelheden van tachtig kilometer per uur volgens waarnemers het karakter kreeg van een vuurstorm. Aanvankelijk werd gevreesd dat Universal City, waarvan enkele gebouwen 75 jaar geleden in gebruik werden genomen, in zijn geheel zou worden verwoest. De brandweer zag echter kans de vlammen te doven voor zij toeristen-attracties bereikten als het Bates Motel uit Hitchcocks film Psycho, de ruines van Los Angeles uit Earthquake en de monster-haai uit Jaws. Gespaard bleven ook de archieven van de maatschappij, waarin kopieen worden bewaard van films als E. T. en Spartacus. Deze collectie films, met een waarde van honderden miljoenen dollars, speelt een belangrijke rol in de onderhandelingen over een mogelijke overname van Universal (een dochtermaatschappij van Music Corporation of America) door de Japanse onderneming Matsushita. Met deze overneming zou een bedrag zijn gemoeid van enkele miljarden dollars.

De brand vernietigde de decors van een nieuwe film met Sylvester Stallone. De opnamen zullen ernstige vertraging oplopen. Verder werd schade veroorzaakt aan een replica van King Kong, een nieuwe trekpleister voor de vijf miljoen bezoekers die Universal City jaarlijks bezoeken. (AP/UPI)