CDA duldt geen uitstel van nota over krijgsmacht

DEN HAAG, 8 nov. - Het CDA wil dat minister Ter Beek van defensie zijn nota over de toekomstige krijgsmacht en taakstelling aan het kabinet voorlegt op het moment dat nieuwe ombuigingen aan de orde zijn bij het opmaken van de tussenbalans. A. Frinking, defensiespecialist van de CDA-fractie, zegt dat de nota niet uitgesteld mag worden. Plannenmakers op Defensie houden rekening met uitstel tot na januari, als op het departement opnieuw fors bezuinigd moet worden.

Frinking noemt uitstel van 'lafheid' getuigen en ziet dat als de omgekeerde volgorde. In een vraaggesprek zei hij vanochtend dat 'je niet verder mag gaan korten als niet duidelijk is wat je met je krijgsmacht in de toekomst wilt. Het kan niet zo zijn dat de overige leden van het kabinet tegen minister Ter Beek gaan zeggen: leg maar zoveel geld op tafel en bekijk maar hoe je dat over marine, luchtmacht en landmacht verdeelt. Het kabinet moet weten waar het over praat en welke taken we in de toekomst willen vervullen. Daarom moeten zij de contouren van de Defensienota in de komende weken krijgen'.

Hij heeft er begrip voor dat, als er besloten wordt op Defensie opnieuw te bezuinigen, de nota moet worden aangepast en pas op een later tijdstip naar de Kamer gaat. Overigens waarschuwt hij voor te forse bezuinigingen omdat tot 1995 al vijf miljard gulden minder wordt uitgegeven voor defensie en het personeelsbestand met vijftien procent terugloopt. Het is bekend dat ook minister Van den Broek van buitenlandse zaken zich verzet tegen een te drastische ingreep in de begroting voor de krijgsmacht.

Voor het aanpassen van het leger voor nieuwe taken binnen en buiten het verdragsgebied van de NAVO zijn grote bedragen nodig. De transport-capaciteit van de landmacht moet worden vergroot. Daarvoor zijn nieuwe transporthelikopters en grotere vrachtvliegtuigen, die ook voor personenvervoer geschikt zijn, nodig. Ook dient de communicatie-apparatuur te worden aangepast. Voor de inzet van kleinere, meer mobiele eenheden zullen grote investeringen moeten worden gedaan op een tijdstip dat ontspanning leidt tot inkrimping.