C. Investments krijgt bij CKK toch commissaris

ROTTERDAM, 8 nov. De Luxemburgse beleggingsgroep C. Investments Holding, die onlangs van Joep van den Nieuwenhuyzen het meerderheidsbelang in Cindu Key en Kramer (dakbekleding, chemie, coatings) overnam, krijgt slechts gedeeltelijk haar zin in de strijd om de zeggenschap over CKK.

C. Investements had een meerderheid in de raad van commissarissen geeist en intrekking van de preferente aandelen die CKK destijds plaatste om Van den Nieuwenhuyzen van het lijf te houden.

W. G. Wilford, de drijvende kracht achter C. Investments die zelf jarenlang voor CKK werkzaam was, krijgt nu een plaats in de raad van commissarissen van CKK maar het bedrijf trekt zijn preferente aandelen niet in.

Een en ander blijkt uit een vertrouwelijke brief van CKK aan C. Investments. De brief doet verslag van het kennismakingsgesprek dat Wilford en de vier commissarissen van CKK deze maand voerden. Daaruit blijkt dat de commissarissen genegen zijn Wilford in de raad op te nemen. Op 20 november stemmen ze daarover formeel.

Wilford is te spreken over het verloop van de onderhandelingen met CKK. 'Ik ben tevreden met een plaats in de raad van commissarissen', zo zei hij vanochtend vanuit zijn werkkamer in Antwerpen. Dat hij niet meteen alles krijgt waarom hij gevraagd had, doet Wilford af met de woorden: 'Mensen kunnen niet zomaar in een klap een 100 procent ommekeer doen.'

Drs J. G. L. Verdurmen, enig directeur van CKK, had eerder al toegegeven dat de commissarissen C. Investments slechts gedeeltelijk tegemoet zijn gekomen en dat de preferente aandelen niet zullen worden ingetrokken. Meer wilde Verdurmen evenwel niet kwijt.

Wilford verwacht dat CKK, als Wilford eenmaal tot commissaris is benoemd, op termijn de preferente aandelen intrekt en nog meer plaatsen voor C. Investments inruimt. Want de Belg Wilford laat zich volgens eigen zeggen niet met een kluitje in het riet sturen.

CKK (1989: omzet 511 miljoen gulden, winst 5,4 miljoen) heeft zich de afgelopen jaren met hand en tand verzet tegen Van den Nieuwenhuyzen. Hij wilde een belangrijke dochteronderneming van CKK toevoegen aan Begemann, de groep van metaalverwerkende bedrijven die Van den Nieuwenhuyzen tot een respectabel beursfonds heeft gemaakt.

Om de ondernemer van het lijf te houden wierp CKK een extra beschermingsmaatregel op en verkocht het uiteindelijk zelfs de dochteronderneming waar het Van den Nieuwenhuyzen om te doen was.

Een teleurgestelde Van den Nieuwenhuyzen deed toen zijn 51 procentbelang in CKK over aan Wilford en diens C. Investments dat daarmee totaal 76 procent van de aandelen CKK in handen kreeg, zo bleek begin september. Wilford sprak toentertijd ferme taal. Hij vond dat CKK de preferente aandelen moest intrekken omdat C. Investments geen vijandige bedoelingen zou hebben. Hij vond bovendien dat C. Investments een meerderheid in de raad van commissarissen moest hebben omdat het 'gezien door Belgische en Luxemburgse ogen' vreemd is dat een grootaandeelhouder geen plaats in de raad van commissarissen zou kunnen hebben.

Dat Wilford nu toch tevreden is met het verloop van de onderhandelingen schrijft de Belg toe aan zijn 'positieve levenshouding'.

    • Geert van Asbeck