Bezorgdheid over levering medicijnen

NEW YORK, 8 nov. - De voorzitter van de Sanctiecommissie van de Verenigde Naties wil dat de Veiligheidsraad onderzoek doet naar de levering van farmaceutische produkten aan Irak. 'Ik heb er geen bewijs voor dat Irak dergelijke produkten gebruikt voor de produktie van chemische en biologische wapens, maar ik maak me daarover zorgen', zei de Finse VN-ambasssadeur Marjatta Rasi.

Rasi zei dat Irak voldoende farmaceutische produkten had ontvangen voor de komende tien jaar. 'Ik hoor dat er tonnen en tonnen medicijnen naar Irak gaan, en we weten allemaal dat er veel medicijnen zijn die ook voor andere doelen worden gebruikt voor biologische en chemische wapens', zei ze.

Medische deskundigen achtten dat echter onwaarschijnlijk. Wel is het zo dat niemand weet wat er precies deel uitmaakt van de zendingen farmaceutische produkten die Irak vanuit het buitenland - Zwitserland met name - aangeleverd krijgt. Vliegtuigen met medicijnen worden niet gecontroleerd. Dergelijke produkten zijn uitdrukkelijk uitgezonderd van het handelsembargo tegen Irak.

Amerikaanse oorlogsschepen hebben in de Rode Zee een Duits schip opgebracht waarop chemicalien voor Irak waren aangetroffen, aldus Amerikaanse militaire zegslieden. Het schip was onderweg van Griekenland naar de Jordaanse havenstad Aqaba. (AP, Reuter)