Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Cultuur

Angsten van de vrouw in absurdistisch theaterstuk

Aan de rand van het kleine danscircuit stuit men soms op de naam Wendy Butterworth. Deze Australische volgde een dans- en toneelopleiding in haar land. Bij ons werkte zij vanaf 1985 bij bewegingstheatergroepen als Perspekt, Bewth en The Meek. Twee jaar geleden richtte zij met de danseres Anny Mokotow de Stichting Fractures Fables op, die met steun van het Amsterdamse Danslab in januari van dit jaar de produktie Dialogues in Chacon (One Enchanted Evening) realiseerde. Het gesproken woord nam in deze voorstelling een belangrijke plaats in.

In Twice Hilda hebben de in het Engels gesproken teksten het gewonnen van de dans. Een serie interviews van de schrijfster/journaliste Djuna Barnes -uitgegeven onder de titel I could never be lonely without a husband - werd als uitgangspunt genomen en aangevuld met materiaal van Burroughs, Shepard, Beckett, Shakespeare en Butterworth zelf. Bij een potpourri van muziekfragmenten (onder meer Mozart, Lurie, Gysin en Robein) steekt het magere bewegingsaandeel karig af.

De excentrieke beroemdheden die de journaliste Barnes portretteerde, leveren voldoende stof voor een aantal puntige scenes. Met dit materiaal had eendramaturg kunnen komen tot een boeiend script, dat Butterworth en haar Britse collega Soosan Gilson de gelegenheid zou geven alle emotionele registers open te zetten. Zij gaven er echter de voorkeur aan zelf hun keuze te maken. In hun voorstelling legden zij de nadruk op de angsten en onzekerheden van de vrouw: vechten of je overgeven is daarbij het devies. Cryptische zinsflarden duiden op een poging tot absurdistisch theater, maar het resultaat biedt weinig dat de aandacht prikkelt. Een positieve uitschieter is een karikaturale scene waarin Butterworth blijk geeft van een Russisch accent.

Voorstelling: Twice Hilda, door Fractured Fables. Concept: Wendy Butterworth, Anny Mokotow; tekst: Djuna Barnes, Sam Shepard e.a.; muziek: collage; toneelbeeld: Gerard Prudon; kostuums: Alet de Jonge, Ingrid van Oeveren spel: Wendy Butterworth, Soosan Gilson. Gezien: 7/11 Stadsschouwburg, Amsterdam. Aldaar: t/m 11/11.