Weekstaat der Nederlandsche Bank; Verhoging rente treft geldmarkt

AMSTERDAM, 7 nov. De geldmarkt likte eind vorige en begin deze week de wonden van de onverwachte verhoging van de Lombard-rente door de Bundesbank, jongstleden donderdag. Het tarief waartegen Duitse banken tegen onderpand in beginsel onbeperkt kunnen lenen bij de Duitse centrale bank, werd met een half procentpunt verhoogd tot 8,5 procent. Als redenen voor de verhoging kunnen zowel technische motieven als overwegingen van monetair-politieke aard wordengenoemd.

Het feit dat het tarief voor de Duitse speciale belening al geruime tijd boven de Lombard-rente lag, betekende dat Duitse banken naar de smaak van de Bundesbank 'te zwaar op de Lombard-faciliteit trokken'. In principe moet deze faciliteit dienen als een 'lender of last resort', waarop banken terugvallen om hun kasbehoefte te dekken als het echt niet anders kan. Normaal vormt het Lombard-tarief dan ook de bovengrens voor de interbancaire daggeldrente op de Duitse geldmarkt.

Dat de Bundesbank er niet voor gekozen heeft deze problematiek op te heffen door een fractionele verruiming van het monetaire beleid, geeft echter ook duidelijk aan in welke richting de neuzen in Frankfurt staan: een verdere monetaire verkrapping is denkbaar, indien de Duitse regering een te lakse begroting voor 1991 indient.

De Nederlandse geldmarkt reageerde enigszins teleurgesteld op de onmiddellijke verhoging van de Nederlandse officiele tarieven. Gelet op de sterke financiele positie van Nederland, had wat meer moed op het Frederiksplein niet misstaan. De verhoging van de officiele tarieven met een kwart procentpunt versterkte vrijdag en maandag het rente-opdrijvende effect van de krappe toewijzing op de nieuwste speciale belening, waarop afgelopen donderdagochtend fl.7,5 miljard werd toegewezen, tegen het onveranderde tarief van 8 procent.

Dat de belening van fl.7,5 miljard aan de krappe kant is, blijkt onder meer uit het feit dat de werkelijke geldmarkttekorten vrijdag en maandag circa 2,5 miljard boven de geprognotiseerde tekorten lagen. De belangrijkste oorzaak waren hoger dan verwachte belastingafdrachten. Het tarief voor interbancair daggeld kwam dientengevolge uit op zo'n 85/8 procent gisteren. Voor de komende dagen wordt een lichte ontspanning van de geldmarkt verwacht.

Desalniettemin heeft de markt vrijdag een nieuwe speciale belening nodig. Deze zal ongetwijfeld worden voorzien van een wat hoger prijskaartje dan de vervallende faciliteit.

Bron: NMB Postbank Groep