Voor de eerste maal een vrouw Kamer-voorzitter

DEN HAAG, 7 nov. De Eerste-Kamerfractie van de PvdA heeft het lid mevrouw E. M. P. Baarveld-Schlaman (57) uit Ermelo aangewezen voor het voorzitterschap van de Senaat. Als zij inderdaad de opvolger wordt van de huidige voorzitter, prof.dr. P. Steenkamp, die bij de komende Statenverkiezingen in maart 1991 terugtreedt, wordt zij de eerste vrouwelijke voorzitter van een van de Kamers der Staten-Generaal. Pagina 3