Uitreiking van eerste exemplaar OV-jaarkaart

ROTTERDAM, 7 nov. De Haagse studente Engels en maatschappijleer A. Maasdam heeft gisteren van prof.dr. W. S. P. Fortuyn de eerste van de 606.318 openbaar vervoerskaarten gekregen die studenten de komende weken op 659 postkantoren kunnen afhalen.

Fortuyn, directeur van de OV-studentenkaart b.v. die verantwoordelijk isvoor de verstrekking van de kaart, verwacht geen problemen bij dedistributie. De PTT-post heeft extra personeel ingezet om de toeloop vanstudenten zonder vertraging voor de loketten te kunnen verwerken. 'Bovendien hebben we de drukte proberen te spreiden door aan te geveninwelke periode ze bij voorkeur hun kaart zouden moeten afhalen.'

Studentenorganisaties vrezen dat niet alle studenten het afhaalbericht tussen hun post hebben opgemerkt. Doordat op de enveloppe ook reclameboodschappen zijn afgedrukt, kan het bericht als reclamedrukwerk ongemerkt zijn weggegooid. Dat probleem kan volgens Fortuyn met een telefoontje worden opgelost. 'Daar is een vangnetconstructie voor'.

'De reclame op de enveloppe leek ons goed om de kosten te drukken', aldus Fortuyn. Hij zal de volgende keer ook het vignet van zijn organisatie op de enveloppe drukken, zodat duidelijk is dat het om een officieel stuk gaat.