Senaat niet gekend in keus nieuwe voorzitter

DEN HAAG, 7 nov. De Eerste Kamerfractie van de PvdA heeft gistermiddag onverwacht het lid mevr. E. M. P. Baarveld-Schlaman (57) uit Ermelo aangewezen voor het voorzitterschap van de Senaat. Bij het CDA en de oppositie is verwonderd gereageerd. Er is niet tevoren afgetast of haar kandidatuur aanvaardbaar zou zijn, zoals met belangrijke politieke benoemingen gebruikelijk is.

Fractievoorzitter Kaland (CDA) noemt dit 'jammer'. Ook de top van de PvdA was niet ingelicht. Op het partijbureau toont men zich verrast, zij het niet onaangenaam. Mevrouw Baarveld was in het verleden secretaris van de Rooie Vrouwen. Naar verluidt was de PvdA-fractie in de Senaat zo verdeeld dat tot het laatst onduidelijk was wie van de zeven kandidaten kandidaat gesteld zou worden.

De huidige voorzitter prof. dr. P. Steenkamp zal bij de komende Statenverkiezingen in maart 1991 terugtreden, waarna in juni de nieuwe voorzitter zijn taak begint. Senator Baarveld maakt kans om de eerste vrouwelijke voorzitter van een van de kamers der Staten Generaal te worden. Het voorzitterschap van de Senaat is een zaak van de PvdA omdat vorig jaar in de Tweede Kamer het CDA-lid Deetman tot voorzitter van de Tweede Kamer is benoemd. Volgens een staand gebruik behoort het voorzitterschap van de twee Kamers der Staten Generaal niet in handen van dezelfde partij te zijn.

De fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer Schinck wijst er op dat de officiele voordracht gedaan wordt door de PvdA-fractie in de samenstelling van na de Statenverkiezingen. Op dit moment staat de PvdA in de peilingen op verlies, waardoor de nieuwe fractie kleiner lijkt te worden. Drie senatoren hebben zich bovendien niet herkiesbaar gesteld. De voordracht is zolang tevoren gedaan om de kandidaat de gelegenheid te geven zich voor te bereiden en 'wat dezefractie betreft, duidelijkheid te verschaffen'. In een eerder stadium werden als mogelijke kandidaten voor het voorzitterschap onder meer de namen van de senatoren Tummers en Tjeenk Willink genoemd.