PvdA vindt discussie koopkracht voorbarig

DEN HAAG, 7 nov. De PvdA heeft vanmorgen afstand genomen van de opmerkingen van CDA-fractieleider Brinkman over de koopkracht. Volgens de fractie is het veel te vroeg te tornen aan de afspraken die hierover zijn gemaakt in het regeerakkoord.

Brinkman waarschuwde maandag op een partijbijeenkomst in Raalte dat de komende jaren de koopkracht waarschijnlijk niet voor alle inkomensgroepen zal zijn te handhaven. In de Tweede Kamer noemde PvdA-woordvoerder Melkert het vanmorgen 'onverantwoord op voorhand de minimumlijn voor sommigen ter discussie te stellen'. Hij riep de coalitiepartner dan ook op de 'gerezen misverstanden hieromtrent weg te nemen'. Melkert deed dit tijdens het debat over de begroting van Financien.

Alle woordvoerders kwamen vanmorgen terug op de 'Scheveningse rede' die minister Kok (financien) precies een week geleden hield. In deze toespraak voorspelde Kok 'guur weer' en waarschuwde hij dat 'het weerstandsvermogen van de gehele samenleving' zwaar op proef zal worden gesteld. Kok maakte zijn opmerkingen met het oog op de tussenbalans die het kabinet begin volgend jaar gaat opmaken. Er zullen dan afspraken moeten worden gemaakt over een nieuwe bezuinigingsronde die volgens de cijfers die nu de ronde doen, kan oplopen tot tien miljard gulden in 1994.

Volgens D66-woordvoerder Ybema was de toespraak van minister Kok in Scheveningen 'het juiste verhaal, maar wel op de verkeerde tijd, en zeker op de verkeerde plaats'. De woordvoerder van Groen Links, P. Rosenmoller, vond het niet zo vreemd 'nu het uur u nadert' dat de toon ernstiger en serieuzer wordt.

De financieel woordvoerder van de VVD, De Korte, zei geen genoegen te nemen met de brief die minister Kok maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hierin geeft deze een toelichting op zijn toespraak. Maar volgens De Korte heldert deze brief weinig op. 'Wat bracht de minister ertoe binnen drie weken als een herfstblad aan de boom te veranderen', vroeg hij Kok.

De beide coalitiepartijen CDA en PvdA toonden echter waardering voor Kok wat betreft de toonzetting van zijn rede. Het enige nieuwe element is volgens de PvdA-er Melkert dat het kabinet serieus rekening houdt met het zogenoemde zwaar-weer-scenario van het Centraal Planbureau. 'Het moment om dit aan te kondigen is eerder te vroeg dan te laat', aldus Melkert.