President van Bulgarije roept op tot kalmte

SOFIA, 7 nov. In Bulgarije lijkt een ernstige politieke crisis onvermijdelijk. President Zjeljoe Zjelev heeft gisteren de Bulgaren opgeroepen kalm te blijven.

In Sofia gaat men ervan uit dat het aftreden van de regering van premier Andrej Loekanov nog slechts een kwestie van tijd is. Loekanov heeft gedreigd af te treden als de oppositie zijn hervormingsplannen niet steunt. De oppositie, verenigd in de Unie van Democratische Krachten (SDS), heeft zich bereid verklaard samen te werken met de regerende socialisten, maar dit alleen op voorwaarde dat alle sleutelposten in een coalitieregering inclusief het premierschap voor de SDS worden gereserveerd en dat die regering het SDS-programma uitvoert. De regering heeft die voorwaarden gisteren van de hand gewezen. Volgens een woordvoerder geeft een door de SDS gewenste regering 'de

liteiten van het parlement niet weer'. In hetparlement hebben de socialisten een absolute meerderheid van 211 van de 400 zetels.

Daarnaast speelt het studentenprotest een rol. Maandag hebben de studenten, die met een langdurige stakingsactie eerder dit jaar president Mladenov tot aftreden dwongen, een nieuwe campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid aangekondigd. Ze eisen onder andere de juridische vervolging van voormalige communisten die verantwoordelijk zijn voor de slechte staat van de economie en voor de milieuverontreiniging en de inbeslagname van de bezittingen van de socialistische partij. Maandag bezetten de studenten de universiteit in Sofia, waar gisteren voor het eerst geen colleges konden worden gegeven.

Ook onder de arbeiders neemt de onrust toe. Werknemers van het belangrijkste petrochemische complex van het land dreigden gisteren in staking te gaan als Loekanov niet aftreedt. Een staking van de tienduizend arbeiders, die heel Bulgarije zou verlammen aangezien het complex alle benzine levert, betekent volgens minister van financien Beltsjev 'het einde van de regering'.

President Zjelev heeft gisteren de studenten opgeroepen hun protestacties te beeindigen. Via zijn woordvoerder Valentin Stojanov liet de president weten dat de studenten de inwilliging van hun 'gerechtvaardigde' eisen alleen 'met wettige middelen' mogen afdwingen. Stakingsacties 'helpen het democratische proces in Bulgarije niet. Ze vernietigen het omdat ze sociale spanningen en nodeloos wantrouwen tussen politieke krachten creeren', aldus Stojanov. De studenten hebben de oproep van de president inmiddels naast zich neergelegd. (AP, Reuter, AFP)