NSF: verkoop krasloten bij clubs moet

ARNHEM, 7 nov. De Nederlandse Sport Federatie vindt dat er geen grond is voor de vrees op gokverslaving bij jeugdigen wanneer sportverenigingen worden betrokken bij de verkoop van krasloten van het in te voeren kansspel Instant Loterij. Minster d'Ancona van WVC hield de sportclubs vorige week, tegen de wens van een ruime Kamermeerderheid in, om die reden buiten het verkoopcircuit. 'Maar juist in kantines zal de sociale controle dikwijls groter zijn dan bij andere verkooppunten', zei voorzitter Kastermans gisteren tijdens de algemene vergadering van de NSF in het sportcentrum Papendal bij Arnhem.

Kastermans wees er op dat het standpunt van de regering in strijd is metde brief die mevrouw d'Ancona 6 september aan de Tweede Kamer stuurde, waarin de verenigingen wel degelijk werden genoemd als verkooppunten. De leden van de NSF namen een motie aan waarin er bij de regering op wordt aangedrongen terug te komen op haar standpunt, mede omdat door die opstelling clubs belangrijke inkomsten uit de Instant Loterij worden onthouden.

Ook de bonden hebben hard geld nodig. Ze deden een dringend beroep op minister d'Ancona om anderhalf miljoen gulden ter beschikking te stellen om de nadelige effecten van de zogenoemde budgetfinanciering op te vangen. Door deze nieuwe subsidieregeling (een budgetteringssysteem voor bijdragen in de bureaukosten van nationale sportorganisaties, waarbij het ledental bepalend is voor de hoogte van het bedrag) krijgt een deel van de bonden aanzienlijk minder geld. Volgens de NSF moet de minister buiten de begroting om dat bedrag vinden. Als dat niet gebeurt zegt de NSF geen verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor de invoering van de budgetfinanciering.