Minister Dales beeindigt voorlopig openheid van BVD

DEN HAAG, 7 nov. De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) moet het nieuwe beleid van grotere openheid ten opzichte van de media voorlopig beeindigen. Minister Dales (binnenlandse zaken) heeft dit gisteren gezegd in de Tweede Kamer.

Op mondelinge vragen zei Dales dat er 'rust moet komen' rondom de BVD. Aan 'nieuwe sensationele gegevens' over en van de BVD zei de minister 'niet de geringste behoefte' te hebben.

De minister verklaarde overigens vooraf op de hoogte te zijn gesteld over de KRO-uitzending van afgelopen zondag waarin de BVD opriep 25 a 30Russen wegens spionage uit te zetten. De publiciteit maakt deel uit van het beleid om de samenleving te laten zien dat de BVD 'een dienst is waarvoor we ons niet hoeven te schamen', aldus Dales.

De minister sprak de bewering van de BVD tegen dat het nu nodig is om een omvangrijke groep Russen uit Nederland te verwijderen. 'Uitzetting is niet aan de orde'. De minister zei dat er vorige week contact is geweest met het ministerie van buitenlandse zaken over de 'aanwezigheid van inlichtingen-officieren'.

De kwestie zou nu eerst via diplomatieke kanalen worden besproken. 'Als dit geen resultaat oplevert kan uitzetting aan de orde komen'. Dales wees erop dat Buitenlandse Zaken hiertoe dan het initiatief zal nemen.

Door de VVD en D66 werd kritiek geleverd op de handelwijze van de BVD. Scheltema (D66) zei dat 'de minister moet vragen en de directeur van de BVD moet uitvoeren' en niet andersom. De kwestie zou vandaag nogworden besproken met de vaste Kamercommissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten waarin de fractievoorzitters van de grote partijen deel uit maken.

Op verzoek van het Tweede Kamerlid Willems (Groen Links) werd gisteravond met minister Hirsch Ballin (justitie) gesproken over de betrokkenheid van een BVD-informant bij het aanbrengen van vernielingen op het kazerneterrein Lunetten begin maart.

Hirsch Ballin zei dat het openbaar ministerie in Den Bosch de rijksrecherche heeft opgedragen een onderzoek in te stellen naar de rol van de BVD-informant. De man heeft zelf tegenover journalisten verklaard dat hij zich onder andere heeft beziggehouden met het knippen van gaten in het hekwerk.

De interpellatie van Willems was aangevraagd omdat het Tweede Kamerlid de indruk zei te hebben dat de regering zich op eerdere vragen van hem van de domme hield door steeds te beweren niet precies te weten of de BVD bij acties was betrokken. Hirsch Ballin zei dat er 'enkele misverstanden' waren geweest maar dat de 'stukjes van de legpuzzel' nu in elkaar kunnen worden gepast.